• Volg ons op social media
  • Heb je vragen? Stuur ons een Whatsapp bericht

Inschrijven en betalingsmethoden

Na de proefles(sen) kunt u zich inschrijven voor de door u gekozen danslessen. Dit kan door middel van het online inschrijfformulier (klik op de button onderaan de pagina).

De eerste keer betaald u inschrijfkosten deze bedraagt € 5. Indien u, zich inschrijft via de website wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso.

De incasso datum is elke 28ste van de maand.

Aanwezigheidsplicht

Het is noodzakelijk dat wij kunnen rekenen op uw aanwezigheid [ dit in verband met voor bereiden van shows] Mocht het zo zijn dat u niet aanwezig kunt zijn tijdens de les, kunt u een mail sturen naar info@danceimprint.nl of een whatsapp bericht sturen naar

06-47158496 [ vermeld hierbij je naam en welke les u mist]

Voor elke dansgroep hebben wij een whatsapp groep hier kunt u zich ook afmelden.

Contractduur 18 plus

Bij het opzeggen van je lidmaatschap heb je 1 maand opzeg termijn. De opzegging dient vóór de eerste van de maand via de website te zijn ingediend ( onder kopje uitschrijven). Is het echt niet mogelijk om je te houden aan de 1 maand opzeg termijn door bijzondere omstandigheden neem dan contact op met de CEO van Dance Imprint op 06-47158496 of stuur een mail naar info@danceimprint.nl [ de beslissing wordt binnen 3 werkdagen naar u terug gekoppeld)

Indien u niet naar de danslessen komt zonder uw abonnement op te zeggen dient u door te blijven betalen tot dat u een opzegging via de website heeft afgerond.

Let op dat u geen danslessen meer volgt op eigen initiatief, geeft u geen vrijstelling van betaling.

Betalingsverplichting

Indien u machtiging heeft afgegeven voor automatische afschrijving of anders bent u verplicht tot nader opzegging ( 1 maand) de maandelijkse contributie te betalen. Mocht u door (privé)omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de lessen, willen wij u ervan op de hoogte stellen dat u toch verplicht bent de contributie te betalen, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw afwezigheid tijdens de lessen. Dit geldt ook als u een abonnement per half jaar of een jaar abonnement aanschaft. Let op wij betalen uw abonnement niet terug wanneer u eerder stopt met dansen. Wel kunnen we uw abonnement (tijdelijk) bevriezen zodat u er later weer gebruik van kan maken.

Weigeren leerlingen

Als dansschool behouden wij het recht om leerlingen te weigeren de dansstudio te betreden indien deze leerling niet aan de contributie betalingen heeft voldaan of en grimmige of vervelende sfeer veroorzaakt in de dansles, voor en/of na. Ook bij twijfels over veiligheid voor de docenten en leerlingen zullen wij leerlingen de toegang weigeren.

De dansschool heeft ten alle tijden het recht leerlingen te weigeren voor elk boven genoemde en niet boven genoemde redenen.

Aansprakelijkheid

Dance Imprint 21+ is niet aansprakelijk voor verliezen/beschadigen van spullen of eigendommen van de leden. Wij raden u aan om geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten.

Pandemie

In geval van pandemie en het sluiten van de dansschool opgedragen voor de overheid ( niet door eigen handeling) dient de contributie door betaald te worden indien anders is aangegeven door de dansschool ( wij houden 4 maanden aan) mocht de dansschool langer gesloten zijn dan 4 maanden zullen wij de contributie opschorten tot (her)opening van de dansschool. U bent betalingsplichtig tot de dansschool zelf aankondigt de contributie tijdelijk op te schorten.

Tijdens de pandemie houden wij ons aan de regels die de overheid oplegt. Is de dansschool compleet gesloten? Dan zullen wij andere mogelijkheden opstellen voor de leerlingen om toch de lessen op een andere manier voort te zetten. Let op de manier waarop dit wordt gedaan is compleet keuze aan de dansschool. Ook dan vervalt de betalingsverlichting niet.