Inschrijven en betalingsmethoden

1. Na de proefles(sen) kunt u zich inschrijven voor de door u gekozen danslessen. Dit kan door middel van het online inschrijfformulier (klik op de button onderaan de pagina).

2. Bij de eerste automatische incasso betaald u inschrijfkosten deze bedraagt € 10. Indien u, zich inschrijft via de website wordt er gebruik gemaakt van automatische incasso.

De incasso datum is elke 22ste van de maand.

3. De inschrijving via het online formulier is bindend, zegt u het daarna direct op, dan bent u voor als nog 1 maand contributie verschuldigd.

4. Je kunt na 3 maanden je contract opzeggen, hierna heb je nog 1 maand opzegtermijn.

 

Contractduur 20 plus

1. Bij het opzeggen van je lidmaatschap heb je 1 maand opzeg termijn na de eerste bindend contractduur van 3 maanden. De opzegging dient vóór de eerste van de maand via de website te zijn ingediend ( onder kopje uitschrijven). Is het echt niet mogelijk om je te houden aan de 1 maand opzeg termijn door bijzondere omstandigheden neem dan contact op met de CEO van Dance Imprint op 06-47158496 of stuur een mail naar info@danceimprint.nl [ de beslissing wordt binnen 3 werkdagen naar u terug gekoppeld)

2. Indien u niet naar de danslessen komt zonder uw abonnement op te zeggen dient u door te blijven betalen tot dat u een opzegging via de website heeft afgerond.

3. Indien u geen danslessen meer volgt op eigen initiatief, geeft u geen vrijstelling van betaling.U dient de contributie kosten door te betalen tot u heeft opgezegd via onze website.

Let op je kunt je alleen inschrijven als je 20 jaar of ouder bent. Dance Imprint is een dansschool voor volwassenen.

 

Proeflessen pakket

1. Het proeflessen pakket bevat 2 danslessen waar je vrij kan kiezen welke danslessen je hiermee volgt.

2. Er wordt geen restitutie verleent op het proeflessenpakket, ook niet als je besluit de proeflessen niet te volgen.

3. De proeflessen zijn pas geldig te gebruiken wanneer het formulier volledig hebt ingevuld en je de betaling van €7.50 hebt voldaan. Tenzij er een actie is en de prijs €0 bedraagt.

 

Aanwezigheidsplicht

1. Het is noodzakelijk dat wij kunnen rekenen op uw aanwezigheid [ dit in verband met voor bereiden van shows] Mocht het zo zijn dat u niet aanwezig kunt zijn tijdens de les, kunt u een mail sturen naar info@danceimprint.nl of een whatsapp bericht sturen naar

2. 06-47158496 [ vermeld hierbij je naam en welke les u mist]

3. Voor elke dansles hebben wij een whatsapp groep hier kunt u zich ook afmelden.

 

Betalingsverplichting

1. Indien u machtiging heeft afgegeven voor automatische afschrijving of anders bent u verplicht tot nader opzegging ( 1 maand) de maandelijkse contributie te betalen. Mocht u door (privé)omstandigheden niet kunnen deelnemen aan de lessen, willen wij u ervan op de hoogte stellen dat u toch verplicht bent de contributie te betalen, wij zijn niet verantwoordelijk voor uw afwezigheid tijdens de lessen. Dit geldt ook als u een abonnement per half jaar of een jaar abonnement aanschaft. Let op wij betalen uw abonnement niet terug wanneer u eerder stopt met dansen. Wel kunnen we uw abonnement (tijdelijk) bevriezen zodat u er later weer gebruik van kan maken. Mislukte incasso's worden bij de eerst volgende incasso €3.00 administratie kosten in rekening gebracht. Deze regel wordt ingezet na de twee keer binnen 2 maanden.

 

Bevriezing abonnement

Je kunt bij Dance Imprint Danceschool je abonnement één keer per jaar bevriezen met een aan een gesloten periode van 4 weken tot maximaal 6 weken. Dit betreft medische redenen, werken in het buitenland, en

( wereld) reizen. Uiteraard gaat de bevriezing in overleg. Je kunt de vraag voor bevriezing per e-mail aan ons kenbaar maken. Stuur je mail naar info@danceimprint.nl met de volgende gegevens:

Je naam, docent, dansstijl/dansles en de reden voor bevriezing. Je ontvangt zo snel mogelijk een uitsluitsel van ons.

 

Gebruik beeldmateriaal

Op alle getoonde choreografieën berust het copyright bij Dans Imprint Danceschool. Gebruik van beeld materiaal en openbaring op o.a. internet of (social) media door middel van film, foto’s of op welk andere wijze dan ook, is alleen toegestaan met toestemming van de desbetreffende docent. Bij publicatie op alle social media kanalen ( denk aan Instagram, Facebook ect. ) is de naamsvermelding Dance Imprint Danceschool of www.dance-imprint.nl verplicht.

 

Aansprakelijkheid

1. Dance Imprint Danceschool is niet aansprakelijk voor verliezen/beschadigen van spullen of eigendommen van de leden. Wij verzoeken u aan om geen waardevolle spullen in de kleedkamer achter te laten.

 

Weigeren leerlingen

1. Als dansschool behouden wij het recht om leerlingen te weigeren de dansstudio te betreden indien deze leerling niet aan de contributie betalingen heeft voldaan.
2. De dansschool kan leerlingen ook weigeren als er een grimmige of vervelende sfeer wordt veroorzaakt in de dansles, voor en/of na. Ook bij twijfels over veiligheid voor de docenten en leerlingen zullen wij leerlingen de toegang weigeren.
3.De dansschool heeft ten alle tijden het recht leerlingen te weigeren voor elk boven genoemde en niet boven genoemde redenen.

 

Pandemie

In geval van pandemie en het sluiten van de dansschool opgedragen voor de overheid ( niet door eigen handeling) dient de contributie door betaald te worden indien anders is aangegeven door de dansschool ( wij houden 4 maanden aan) mocht de dansschool langer gesloten zijn dan 4 maanden zullen wij de contributie opschorten tot (her)opening van de dansschool. U bent betalingsplichtig tot de dansschool zelf aankondigt de contributie tijdelijk op te schorten.

Tijdens de pandemie houden wij ons aan de regels die de overheid oplegt. Is de dansschool compleet gesloten? Dan zullen wij andere mogelijkheden opstellen voor de leerlingen om toch de lessen op een andere manier voort te zetten. Let op de manier waarop dit wordt gedaan is compleet keuze aan de dansschool. Ook dan vervalt de betalingsverplichting niet.